Πρώτη δικαστική απόφαση κατά της EUROBANK από το Δικηγορικό Γραφείο του κου Κόκκινου
Tο Δικηγορικό γραφείο ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανακοινώνει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώσε πανηγυρικά τους πελάτες του που είχαν επενδύσει μέσω της τράπεζας  Eurobank  σε δομημένα προιόντα Lehman με την υπ αριθ. 8792/2010 απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων που εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2010.
Το δικαστήριο διατάσσει την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας μέχρι του αιτουμένου ποσού θεωρώντας μεταξύ των άλλων ότι η τράπεζα υπήρξε ο μόνος αντισυμβαλλόμενος του αιτούντος πελάτη του ο οποίος «καθοδηγούμενος από αυτήν συνήψε με την καθ ης δύο συμβάσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω καταθέσεών του σε δομημένα προιόντα προστατευομένου κεφαλαίου.».
Σημειωτέον ότι πρόκειται για την πρώτη καταδικαστική απόφαση κατά της  Eurobank γιά την υπόθεση των δομημένων προιόντων  Lehman η οποία μέχρι τώρα αρνείτο πεισματικά οποιαδήποτε ευθύνη της στο θέμα αυτό, ενώ επίσης πρόκειται για την μόνη συντηρητική κατάσχεση που διατάχθηκε κατά οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα για προιόντα Lehman μετα την πτώχευση του Αμερικάνικου κολοσσού το 2008.
Το γραφείο του κ. Κόκκινου δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την εξέλιξη αυτή την οποία αποτιμά ως ιδιαιτέρως σημαντική για την πλήρη ικανοποίηση και αποζημίωση των ατόμων που τοποθέτησαν τις καταθέσεις τους στην Eurobank  σε προιόντα Lehman.