ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διαδικασία συμβιβασμού με την Citibank αναφορικά με τα τοξικά ομόλογα της Lehman Brothers ολοκληρώθηκε στις 30/06/2010 με το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών της Ένωσης να προχωράει σε συμβιβασμό. 

Όσοι εκ των καταθετών δεν προχώρησαν σε συμβιβασμό με την τράπεζα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί μας.