Διαδικασία αποδοχής προσφοράς της Citibank από δικηγορικό γραφείο Κόκκινου

Για την αποδοχή της πρότασης της τράπεζας για καταβολή σε εσάς ποσοστού ύψους 70% του αρχικού κεφαλαίου σας σε μετρητά, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής:

Α. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ:

Ήδη η τράπεζα έχει αρχίσει να επικοινωνεί προκειμένου να οριστούν οι ημερομηνίες οπότε ο καθένας από εσάς θα επισκεφτεί το υποκατάστημα που θα συμφωνήσετε και θα υπογράψει το σχετικό Σύμφωνο. Με το εν λόγω κείμενο στην ουσία πουλάτε τους τίτλους σας στην εταιρία CGMEL για το προαναφερθέν ποσοστό.
Το κείμενο του Συμφωνητικού έχει τεθεί υπόψη μας από τους δικηγόρους της τράπεζας και κατόπιν μελέτης είμαστε σύμφωνοι με το περιεχόμενό του.

Β. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

Με την υπογραφή του προαναφερθέντος Συμφωνητικού, πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας προκειμένου να συνεννοηθούμε για την απαραίτητη από μέρους σας παραίτηση εκ των εκκρεμών δικογράφων και του δικαιώματός σας αγωγής κατά της Citibank.
Για να γίνει αυτό, απαιτείται εκ του νόμου είτε η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο αρμόδιο δικαστήριο (σε αυτή την περίπτωση θα συντονιστείτε με το γραφείο μας) είτε η  σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προκειμένου να εκτελέσουμε εμείς την διαδικασία αυτή για λογαριασμό σας.  Εσεις δεν θα επιβαρυνθείτε καθόλου  με τα έξοδα της διαδικασίας παραίτησης από το γραφείο μας είτε αυτή γίνει αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ:

Μπορείτε είτε να επιλέξετε κάποιο συμβολαιογράφο  της προτίμησής σας είτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας και να οργανώσουμε εμείς την συνάντησή σας με τη συμβολαιογράφο που συνεργάζεται το δικηγορικό μας γραφείο. Τα έξοδα των συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων που θα συνταχθούν από την συμβολαιογράφο που συνεργάζεται με το γραφείο μας θα τα αναλάβωμε καθ ολοκληρίαν εμείς.
Για την περίπτωση που επιλέξετε δικό σας συμβολαιογράφο, εντός ή εκτός Αθηνών παρακαλώ δώστε μας τα στοιχεία και το τηλέφωνό του γραφείου της επιλογής σας  ώστε να συντονιστούμε μαζί τους και να τους δώσουμε τους αριθμούς κατάθεσης των αγωγών, στοιχεία απαραίτητα για τη σύνταξη του πληρεξουσίου.

Γ. Μόλις γίνει η προαναφερόμενη παραίτηση, το ποσοστό που σας αναλογεί θα κατατεθεί είτε σε λογαριασμό σας στη Citibank είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής, όπως προβλέπεται στο Συμφωνητικό που θα υπογράψετε με την τράπεζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ! ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ, ΟΙ ΔΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ!!