Νέος κύκλος κατάθεσης αγωγών από το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου

Το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου και Συνεργατών στα πλαίσια της κλιμακώσεως των δικαστικών ενεργειών του για την αποζημίωση των καταθετών από τα τραπεζικά ιδρύματα που διέθεσαν προιόντα Lehman Brothers στην ελληνική αγορά προχώρησε σε νέα κατάθεση διακοσίων αγωγών με απαιτήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Οι αγωγές αυτές έχουν ήδη δοθεί προς κοινοποίηση στις τράπεζες με παράλληλη κλήση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.