Η πρώτη δικαστική απόφαση μετά από αγωγή που υπέβαλε το δικηγορικό γραφείο του κου Βουλκίδη
Εξεδόθη η πρώτη δικαστική απόφαση στην Ελλάδα σχετικά με την υπόθεση Lehman Bothers μετά από αγωγή που υπέβαλε το δικηγορικό γραφείο του κου Βουλκίδη Κλεάνθη για ένα πελάτη του, με την οποία διατάσσεται η αποζημίωση του επενδυτή από την Citibank για ολόκληρο το ποσό της επένδυσης αλλά και μάλιστα έντοκα.