Απάντηση στην ερώτηση των 34 βουλευτών στη Βουλή

Παρακάτω παρουσιάζεται η απάντηση στην ερώτηση που υπέβαλαν οι 34 βουλευτές στην Βουλή στις 09/03/2009 σχετικά με τα τοξικά ομόλογα της Citibank.

1

 

4

 

 

  

2

 

 

3

 

 

5