Φωτογραφίες εκδήλωσης διαμαρτυρίας

img_1241083658_239_sm.jpg

Newsletter

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία που έχουν αποσταλεί μέχρι στιγμής και αφορούν στην υπόθεση της Lehman Brothers
Πανηγυρική νίκη του δικηγορικού γραφείου Λυκουρέζου κατά της Citibank στην Τράπεζας της Ελλάδος Εκτύπωση E-mail

Το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου στις  27/10/2008 υπέβαλε Αναφορά – Καταγγελία σε βάρος της Citibank International plc και στις 19.12.2008 Συμπληρωματική Αναφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως συναρμόδιες εποπτικές αρχές της εν λόγω τράπεζας. Επιπλέον το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου υπέβαλε αυτοτελείς Αναφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Αλέξανδρου Λυκουρέζου και του κ. Πέτρου Μαχά με τον κ. Κυριακόπουλο, Διευθυντή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ, προκειμένου να ενημερωθεί δια ζώσης για την υπόθεσή της Lehman Brothers.

Στις 12/11/2009 η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με την υπ’ αριθμ. 290/11.11.2009 απόφασή της προχώρησε στην επιβολή προστίμου ύψους 250.000€ σε βάρος της Citibank International plc για παραβάσεις της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002, όπως ισχύει, για τους κανόνες διαφάνειας, της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, όπως ισχύει, για την επάρκεια των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της υπ’ αριθμ. 122/1997/Β-340 Υπουργικής Αποφάσεως (Κώδικας Δεοντολογίας Ε.Π.Ε.Υ.), κατά τη χρονική περίοδο από το 2004 έως και την 31.10.2007, ως προς τη διάθεση επενδυτικών τίτλων εκδόσεως της εταιρείας Lehman Brothers Co BV και ειδικότερα για:  

α) μη παροχή, κατά το προσυμβατικό στάδιο, σαφούς ενημερώσεως των συναλλασσομένων για τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες από το Σύστημα Αποζημιώσεως Επενδυτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και με την αναφορά σε παρελθούσες αποδόσεις των τίτλων χωρίς την επισήμανση ότι αυτές δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές,

β) μη επάρκεια των διαδικασιών για την τήρηση των κανόνων διαφάνειας αναφορικά με την χορήγηση αντιγράφου μετά την υπογραφή της συμβάσεως και

γ) μη επαρκή αξιολόγηση των προβλεπομένων στον Κώδικα Δεοντολογίας κριτηρίων για την παροχή κατάλληλης επενδυτικής συμβουλής. 

Ο κος Πέτρος Μαχάς δήλωσε τα εξής: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την πορεία της υποθέσεώς μας, καθώς για τρίτη πλέον φορά η Ελληνική Πολιτεία, μετά, δηλαδή, τις αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναγνωρίζει, μέσω της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής για το χρονικό διάστημα 2004 έως 31.10.2007, την ευθύνη της Citibank για παράτυπες και απατηλές πρακτικές διάθεσης των υπό κρίση επενδυτικών προϊόντων»

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Έκτακτες Ανακοινώσεις

© 2008 www.fpolites.gr