Φωτογραφίες εκδήλωσης διαμαρτυρίας

img_1241083671_919_sm.jpg

Newsletter

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία που έχουν αποσταλεί μέχρι στιγμής και αφορούν στην υπόθεση της Lehman Brothers
Πανηγυρική νίκη του δικηγορικού γραφείου Λυκουρέζου κατά της Citibank στην Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Εκτύπωση E-mail

Τπ δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου στις 19.11.2008 υπέβαλε ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την με αριθμό πρωτοκόλλου 21175 αναφορά σε βάρος της τραπεζικής εταιρίας Citibank International Plc. για παράβαση κανόνων συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών αναφορικά με επενδυτικά προϊόντα που είχαν εκδοθεί από τον επενδυτικό οίκο Lehman Brothers, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3606/2007. Κατόπιν της Αναφοράς αυτής, επελήφθησαν της διερεύνησης των καταγγελλομένων τόσο η Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς όσο και Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Συναλλαγών Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες και προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα της υποθέσεως.

Στις 12.11.2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 529/11.11.2009 απόφασή του, υιοθέτησε πλήρως τις διαλαμβανόμενες στην αναφορά των πελατών του δικηγορικού γραφείου Λυκουρέζου καταγγελίες και ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου σε βάρος της Τράπεζας Citibank ύψους 300.000 Ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων περί διαφάνειας στις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναγνωρίζοντας τη βασιμότητα των ισχυρισμών του δικηγορικού γραφείου Λυκουρέζου, επέβαλε στην Citibank πρόστιμο, καθώς έκρινε ότι η εν λόγω τράπεζα υπέπεσε σε παραβάσεις του Ν. 3606/2007.

Η στοιχειοθέτηση της παραβίασης της νομοθεσίας περί διαφάνειας στις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων εδράζεται σε δύο βασικούς άξονες.

• Πρώτον, διότι διαπιστώθηκαν ελλείψεις στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των παρεχόμενων συμβουλών σε επενδυτές, καθώς και,
• Δεύτερον, διότι η αναφορά στην κάλυψη των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από το Σύστημα Αποζημιώσεως Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου ((FSCA) διατυπώθηκε με τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρανόηση ως προς το ακριβές περιεχόμενό της, ήτοι παραπλανητικό.

Ο κ. Πέτρος Μαχάς δήλωσε τα εξής:"Πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την πορεία της υποθέσεώς μας, καθώς για δεύτερη φορά η Ελληνική Πολιτεία, μετά δηλ. την αντίστοιχη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναγνωρίζει πανηγυρικά, μέσω της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, την ευθύνη της Citibank για παράτυπες και απατηλές πρακτικές διάθεσης των υπό κρίση επενδυτικών προϊόντων. Με άλλα λόγια, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό χαρτί σε βάρος της Citibank, το οποίο προτιθέμεθα να αξιοποιήσουμε ενώπιον της Πολιτικής και της Ποινικής Δικαιοσύνης."

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Έκτακτες Ανακοινώσεις

© 2008 www.fpolites.gr