Φωτογραφίες εκδήλωσης διαμαρτυρίας

img_1241083664_561.jpg

Newsletter

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία που έχουν αποσταλεί μέχρι στιγμής και αφορούν στην υπόθεση της Lehman Brothers
Οδηγός για Επενδυτές

Σε αυτή την ενότητα ο επενδυτής θα έχει την δυνατότητα να διαβάσει αλλά και να "κατεβάσει" στον υπολογιστή του τον οδηγό του επενδυτή. Ο οδηγός του επενδυτή είναι ο νόμος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων, ο οποίος έχει ενσωματώσει την οδηγία MiFID. Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στον επενδυτή που έχει επενδύσει ή σχεδιάζει να επενδύσει σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Επεξηγεί τις βασικές αρχές του νέου θεσμικού πλαισίου για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων και πως αυτή επηρεάζει τον επενδυτή κατά τις συναλλαγές του με εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη.Έκτακτες Ανακοινώσεις

© 2008 www.fpolites.gr