Φωτογραφίες εκδήλωσης διαμαρτυρίας

img_1241083665_619.jpg

Newsletter

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία που έχουν αποσταλεί μέχρι στιγμής και αφορούν στην υπόθεση της Lehman Brothers
Ενέργειες Δικηγόρων

Σε αυτή την ενότητα ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τις ενέργειες που πραγματοποιούν τα Δικηγορικά Γραφεία που εμπλέκονται στην υπόθεση.Πανηγυρική νίκη του δικηγορικού γραφείου Λυκουρέζου κατά της Citibank στην Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Εκτύπωση E-mail

Τπ δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου στις 19.11.2008 υπέβαλε ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την με αριθμό πρωτοκόλλου 21175 αναφορά σε βάρος της τραπεζικής εταιρίας Citibank International Plc. για παράβαση κανόνων συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών αναφορικά με επενδυτικά προϊόντα που είχαν εκδοθεί από τον επενδυτικό οίκο Lehman Brothers, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3606/2007. Κατόπιν της Αναφοράς αυτής, επελήφθησαν της διερεύνησης των καταγγελλομένων τόσο η Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς όσο και Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Συναλλαγών Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες και προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα της υποθέσεως.

Στις 12.11.2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 529/11.11.2009 απόφασή του, υιοθέτησε πλήρως τις διαλαμβανόμενες στην αναφορά των πελατών του δικηγορικού γραφείου Λυκουρέζου καταγγελίες και ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου σε βάρος της Τράπεζας Citibank ύψους 300.000 Ευρώ για παραβάσεις των διατάξεων περί διαφάνειας στις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναγνωρίζοντας τη βασιμότητα των ισχυρισμών του δικηγορικού γραφείου Λυκουρέζου, επέβαλε στην Citibank πρόστιμο, καθώς έκρινε ότι η εν λόγω τράπεζα υπέπεσε σε παραβάσεις του Ν. 3606/2007.

Η στοιχειοθέτηση της παραβίασης της νομοθεσίας περί διαφάνειας στις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων εδράζεται σε δύο βασικούς άξονες.

• Πρώτον, διότι διαπιστώθηκαν ελλείψεις στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των παρεχόμενων συμβουλών σε επενδυτές, καθώς και,
• Δεύτερον, διότι η αναφορά στην κάλυψη των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από το Σύστημα Αποζημιώσεως Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου ((FSCA) διατυπώθηκε με τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρανόηση ως προς το ακριβές περιεχόμενό της, ήτοι παραπλανητικό.

Ο κ. Πέτρος Μαχάς δήλωσε τα εξής:"Πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την πορεία της υποθέσεώς μας, καθώς για δεύτερη φορά η Ελληνική Πολιτεία, μετά δηλ. την αντίστοιχη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναγνωρίζει πανηγυρικά, μέσω της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, την ευθύνη της Citibank για παράτυπες και απατηλές πρακτικές διάθεσης των υπό κρίση επενδυτικών προϊόντων. Με άλλα λόγια, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό χαρτί σε βάρος της Citibank, το οποίο προτιθέμεθα να αξιοποιήσουμε ενώπιον της Πολιτικής και της Ποινικής Δικαιοσύνης."

 
Νέος κύκλος κατάθεσης αγωγών από το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου Εκτύπωση E-mail

Το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου και Συνεργατών στα πλαίσια της κλιμακώσεως των δικαστικών ενεργειών του για την αποζημίωση των καταθετών από τα τραπεζικά ιδρύματα που διέθεσαν προιόντα Lehman Brothers στην ελληνική αγορά προχώρησε σε νέα κατάθεση διακοσίων αγωγών με απαιτήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Οι αγωγές αυτές έχουν ήδη δοθεί προς κοινοποίηση στις τράπεζες με παράλληλη κλήση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

 
Η πρώτη δικαστική απόφαση μετά από αγωγή που υπέβαλε το δικηγορικό γραφείο του κου Βουλκίδη Εκτύπωση E-mail
Εξεδόθη η πρώτη δικαστική απόφαση στην Ελλάδα σχετικά με την υπόθεση Lehman Bothers μετά από αγωγή που υπέβαλε το δικηγορικό γραφείο του κου Βουλκίδη Κλεάνθη για ένα πελάτη του, με την οποία διατάσσεται η αποζημίωση του επενδυτή από την Citibank για ολόκληρο το ποσό της επένδυσης αλλά και μάλιστα έντοκα.
 
Νέος κύκλος πολλαπλών αγωγών από το δικηγορικό γραφείο του κου Κόκκινου Εκτύπωση E-mail

Το δικηγορικό γραφείο Κόκκινου και Συνεργατών στα πλαίσια της κλιμακώσεως των δικαστικών ενεργειών του για την αποζημίωση των καταθετών από τα τραπεζικά ιδρύματα που διέθεσαν προιόντα Lehman Brothers στην ελληνική αγορά προχώρησε σε νέα κατάθεση πολλαπλών αγωγών με απαιτήσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

Οι αγωγές αυτές έχουν ήδη δοθεί προς κοινοποίηση στις τράπεζες με παράλληλη κλήση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι συντονισμένες ενέργειες πολλών γραφείων στο εξωτερικό στις οποίες συμμετέχει ενεργά και το δικηγορικό γραφείο του κου Κόκκινου προκειμένου να διερευνηθεί μια σχετικά σύντομη ικανοποιητική πρόταση επί του θέματος.     

 
Νέες αγωγές εναντίον της Citibank από πελάτες του Δικηγορικού γραφείου του κου Βασιλάκη Ιωάννη Εκτύπωση E-mail

Δύο πελάτες του δικηγορικού γραφείου του κου Βασιλάκη Ιωάννη έχουν ασκήσει αγωγές κατά της Citibank για επενδύσεις του Ιουνίου 2004 στο AllWeather Fund.

Με τις αγωγές αυτές οι ενάγωντες ζητούν από την Citibank τα ακόλουθα:

 Ø Να ακυρωθούν (κύρια βάση) οι επίδικες συμβάσεις - επενδύσεις λόγω απάτης και να επιστραφούν τα καταβληθέντα για την επένδυση ποσά, άλλως (επικουρική βάση) εάν κριθούν έγκυρες και ισχυρές οι συμβάσεις/«επενδύσεις» αυτές, να υποχρεωθεί η Citibank σε αποζημίωση διότι, στην μια περίπτωση με συμβουλές των οργάνων της απέτρεψε την πρόωρη εξαγορά του «επενδυτικού προϊόντος», στην δε άλλη παρέλειψε να υποδείξει / συμβουλεύσει την πρόωρη εξαγορά του.

 Ø Την χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της προξενηθείσης ηθικής βλάβης και την καταδίκη στην δικαστική δαπάνη.

         Η πρώτη των ως άνω αγωγών έχει προσδιορισθεί για να συζητηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 10.02.2011.

         Η δεύτερη έχει προσδιορισθεί για να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 17.02.2011. Για την δεύτερη αγωγή έχει καλεστεί η Citibank για την προβλεπόμενη από το νόμο υποχρεωτική απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς την 17.6.2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο δικηγορικό γραφείο του κου Βασιλάκη.

 

 
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 11 - 20 από 38

Έκτακτες Ανακοινώσεις

© 2008 www.fpolites.gr