Φωτογραφίες εκδήλωσης διαμαρτυρίας

img_1241083670_625_sm.jpg

Newsletter

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία που έχουν αποσταλεί μέχρι στιγμής και αφορούν στην υπόθεση της Lehman Brothers
Ενέργειες Δικηγόρων

Σε αυτή την ενότητα ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τις ενέργειες που πραγματοποιούν τα Δικηγορικά Γραφεία που εμπλέκονται στην υπόθεση.Πρώτη δικαστική απόφαση κατά της EUROBANK από το Δικηγορικό Γραφείο του κου Κόκκινου Εκτύπωση E-mail
Tο Δικηγορικό γραφείο ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανακοινώνει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώσε πανηγυρικά τους πελάτες του που είχαν επενδύσει μέσω της τράπεζας  Eurobank  σε δομημένα προιόντα Lehman με την υπ αριθ. 8792/2010 απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων που εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2010.
Το δικαστήριο διατάσσει την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας μέχρι του αιτουμένου ποσού θεωρώντας μεταξύ των άλλων ότι η τράπεζα υπήρξε ο μόνος αντισυμβαλλόμενος του αιτούντος πελάτη του ο οποίος «καθοδηγούμενος από αυτήν συνήψε με την καθ ης δύο συμβάσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω καταθέσεών του σε δομημένα προιόντα προστατευομένου κεφαλαίου.».
Σημειωτέον ότι πρόκειται για την πρώτη καταδικαστική απόφαση κατά της  Eurobank γιά την υπόθεση των δομημένων προιόντων  Lehman η οποία μέχρι τώρα αρνείτο πεισματικά οποιαδήποτε ευθύνη της στο θέμα αυτό, ενώ επίσης πρόκειται για την μόνη συντηρητική κατάσχεση που διατάχθηκε κατά οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα για προιόντα Lehman μετα την πτώχευση του Αμερικάνικου κολοσσού το 2008.
Το γραφείο του κ. Κόκκινου δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την εξέλιξη αυτή την οποία αποτιμά ως ιδιαιτέρως σημαντική για την πλήρη ικανοποίηση και αποζημίωση των ατόμων που τοποθέτησαν τις καταθέσεις τους στην Eurobank  σε προιόντα Lehman. 
 
Διαδικασία αποδοχής προσφοράς της Citibank από δικηγορικό γραφείο Κόκκινου Εκτύπωση E-mail

Για την αποδοχή της πρότασης της τράπεζας για καταβολή σε εσάς ποσοστού ύψους 70% του αρχικού κεφαλαίου σας σε μετρητά, η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής:

Α. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ:

Ήδη η τράπεζα έχει αρχίσει να επικοινωνεί προκειμένου να οριστούν οι ημερομηνίες οπότε ο καθένας από εσάς θα επισκεφτεί το υποκατάστημα που θα συμφωνήσετε και θα υπογράψει το σχετικό Σύμφωνο. Με το εν λόγω κείμενο στην ουσία πουλάτε τους τίτλους σας στην εταιρία CGMEL για το προαναφερθέν ποσοστό.
Το κείμενο του Συμφωνητικού έχει τεθεί υπόψη μας από τους δικηγόρους της τράπεζας και κατόπιν μελέτης είμαστε σύμφωνοι με το περιεχόμενό του.

Β. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:

Με την υπογραφή του προαναφερθέντος Συμφωνητικού, πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας προκειμένου να συνεννοηθούμε για την απαραίτητη από μέρους σας παραίτηση εκ των εκκρεμών δικογράφων και του δικαιώματός σας αγωγής κατά της Citibank.
Για να γίνει αυτό, απαιτείται εκ του νόμου είτε η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στο αρμόδιο δικαστήριο (σε αυτή την περίπτωση θα συντονιστείτε με το γραφείο μας) είτε η  σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προκειμένου να εκτελέσουμε εμείς την διαδικασία αυτή για λογαριασμό σας.  Εσεις δεν θα επιβαρυνθείτε καθόλου  με τα έξοδα της διαδικασίας παραίτησης από το γραφείο μας είτε αυτή γίνει αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ:

Μπορείτε είτε να επιλέξετε κάποιο συμβολαιογράφο  της προτίμησής σας είτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας και να οργανώσουμε εμείς την συνάντησή σας με τη συμβολαιογράφο που συνεργάζεται το δικηγορικό μας γραφείο. Τα έξοδα των συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων που θα συνταχθούν από την συμβολαιογράφο που συνεργάζεται με το γραφείο μας θα τα αναλάβωμε καθ ολοκληρίαν εμείς.
Για την περίπτωση που επιλέξετε δικό σας συμβολαιογράφο, εντός ή εκτός Αθηνών παρακαλώ δώστε μας τα στοιχεία και το τηλέφωνό του γραφείου της επιλογής σας  ώστε να συντονιστούμε μαζί τους και να τους δώσουμε τους αριθμούς κατάθεσης των αγωγών, στοιχεία απαραίτητα για τη σύνταξη του πληρεξουσίου.

Γ. Μόλις γίνει η προαναφερόμενη παραίτηση, το ποσοστό που σας αναλογεί θα κατατεθεί είτε σε λογαριασμό σας στη Citibank είτε με την έκδοση τραπεζικής επιταγής, όπως προβλέπεται στο Συμφωνητικό που θα υπογράψετε με την τράπεζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ! ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ, ΟΙ ΔΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ!!

 
H σύνοψη των απόψεων των δικηγορικών γραφείων για τη συμβιβαστική πρόταση της CITIBANK Εκτύπωση E-mail

(+)  Η πρόταση της Citibank να καταβάλλει το 70% πλέον τα δικαστικά έξοδα στους Έλληνες επενδυτές αποτελεί την μεγαλύτερη συμβιβαστική πρόταση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

(+)  Οι συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας είναι ρευστές και κρίνονται μάλλον ασταθείς για το επόμενο χρονικό διάστημα

(+)  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της δικαιοσύνης για όσους επιλέξουν να μην συμβιβαστούν θα παρουσιάσει καθυστέρηση που προσδιορίζεται από 4 έως 5 έτη.

(+)  Υπάρχει ενδεχόμενο τα δικαστήρια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αποφασίσουν να δικαιώσουν τους επενδυτές αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να ζητήσουν την επιστροφή μέρους του κεφαλαίου που επενδύθηκε στην Citibank λόγω ποσοστού συνυπαιτιότητας του επενδυτή.

(+)  Το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης δικαίωσε τον επενδυτή λόγω υποκειμενικών στοιχείων (απειρία οικονομικών, έλλειψη γραμματικών γνώσεων κλπ) και όχι σε αντικειμενικά στοιχεία ( πολιτική ενημέρωσης της τράπεζας, μη ενημέρωση των επενδυτών για τις αλλαγές τις πιστοληπτικής ικανότητας της Lehman Brothers κλπ).

(-)   Προηγούμενες νίκες σε επίπεδο θεσμικών οργάνων (Συνήγορος του καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος, Εισαγγελία Αθηνών)

(0) Οι προσωπικοί λόγοι, ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν ο καθένας ξεχωριστά (τα χρειάζομαι άμεσα τα χρήματα; Έχω να αξιοποιήσω τα χρήματα αυτά με κάποιο τρόπο που θα μου δώσει μεγαλύτερη απόδοση από το 30% που θα μου δώσει επιπλέον η τράπεζα συνεχίζοντας τη δίωξη της; κλπ) 
Έγγραφα συμβιβασμού από δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου Εκτύπωση E-mail
α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ CITIBANK
H διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, εφόσον ο επενδυτής αποδεχθεί την συμβιβαστική πρόταση της Citibank.
Πιο συγκεκριμένα:
1) Εντός των αμέσως προσεχών ημερών, εάν μέχρι σήμερα δεν έχετε ήδη κληθεί, θα κληθείτε από τη CITIBANK να προσέλθετε από 1.6.2010 έως 30.6.2010 στα Καταστήματά της, προκειμένου να υπογράψετε την αποδοχή της πρότασής της για συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ σας διαφοράς και εκχώρησης στη CITIBANK των τίτλων LEHMAN BROTHERS που έχετε αγοράσει.
Το εν λόγω κείμενο που θα σας ζητηθεί να υπογράψετε μας έχει τεθεί υπόψιν από τους νομικούς συμβούλους της τράπεζας και έχει εγκριθεί από εμάς κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων.
Μετά την πάροδο του μηνός η πρόταση της CITIBANK θα πάψει να ισχύει.

2) Μόλις υπογράψετε στο Κατάστημα της CITIBANK τα σχετικά έγγραφα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας προκειμένου να προχωρήσουμε στο δεύτερο διαδικαστικό στάδιο, που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμβιβασμού, ήτοι στην παραίτηση από το δικαίωμα και το δικόγραφο της αγωγής, που έχει ήδη κατατεθεί σε βάρος της τράπεζας.
Η εν λόγω παραίτηση, που πρέπει να λάβει χώρα μέχρι τις 30.6.2010, γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία σας και δήλωση ενώπιον της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, είτε με σύνταξη και υπογραφή ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, με το οποίο θα εξουσιοδοτείτε το γραφείο μας να προβούμε στο όνομα και για λογαριασμό σας στην παραίτηση από του δικαιώματος και του δικογράφου της αγωγής σας.
Για την περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας σας στα δικαστήρια θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τους συνεργάτες του γραφείου Κ. Βολακάκη, Μ. Κουλόγιαννη και Β. Κλαδούχο, προκειμένου να κλείσετε ημερομηνία συνάντησης.
Για την περίπτωση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με Συμβολαιογράφο της επιλογής σας, στον οποίο θα δώσετε το συνημμένο Σχέδιο Πληρεξουσίου. Κατά τη σύνταξη του πληρεξουσίου, ο Συμβολαιογράφος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους συνεργάτες μου, προκειμένου να του δώσουμε τον Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου που είναι μοναδικός για κάθε μια υπόθεση και, κατά νόμο, πρέπει να περιληφθεί στο πληρεξούσιο.  
Στην περίπτωση που το επιθυμείτε, το γραφείο μας μπορεί να σας συστήσει σε Συμβολαιογράφο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε.

3) Εφόσον συμβιβάσετε την αξίωσή σας σε βάρος της CITIBANK, θα πρέπει να μας εξουσιοδοτήσετε να καταθέσουμε υπόμνημα ενώπιον του αρμοδίου Ανακριτού, με το οποίο να διατυπώνουμε για λογαριασμό σας επιφυλάξεις και αμφιβολίες όσον αφορά την ποινική εμπλοκή της διοίκησης της CITIBANK.
Σημειώνουμε ότι οι εν λόγω ενέργειες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και την 30η Ιουνίου 2010, τελευταία ημέρα αποδοχής της συμβιβαστικής προτάσεως της Citibank.
 
Το αρχείο με την διαδικασία αποδοχής συμβιβαστικής πρότασης όπως αναλύετε παραπάνω μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας τον υπερσύνδεσμο:  Διαδικασία αποδοχής συμβιβαστικής πρότασης της Citibank
 
 
β) ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
Δια της παρούσας εξουσιοδοτώ και ορίζω πληρεξουσίους δικηγόρους και αντικλήτους α) τον Δικηγόρο Αθηνών Αλέξανδρο Λυκουρέζο του Παυσανία (ΑΜΔΣΑ: 1586), β) τον Δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Μαχά του Χαραλάμπους (ΑΜΔΣΑ: 20772), γ) τον Δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Κλαδούχο του Χρήστου (ΑΜΔΣΑ: 25949), δ) την Δικηγόρο Αθηνών Μαρία Κουλόγιαννη του Νικολάου (ΑΜΔΣΑ: 27836) και ε) την Δικηγόρο Αθηνών Κυριακή Βολακάκη του Στυλιανού (ΑΜΔΣΑ: 28706), κατοίκους Αθηνών, οδός Δημοκρίτου, αριθμ. 19, όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά έκαστος εξ αυτών : α) εμφανιστούν ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου και δηλώσουν δια λογαριασμό μου την παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα της από ...... με γενικό αριθμό κατάθεσης …………….. και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ......... αγωγής μου κατά της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Citibank International plc» (Σίτιμπανκ Ιντερνάσιοναλ ΠιΕλΣι.), θυγατρικής του εδρεύοντος στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ τραπεζικού ομίλου Σίτιγκρουπ (Citigroup Inc.), η οποία εδρεύει στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας, επί της Κάναντα Σκουέαρ (Canada Square – London E14 5LB) και έχει συσταθεί και διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας (αρ. αδείας 122342), και είναι εγκατεστημένη νομίμως στην Ελλάδα, με έδρα την Νέα Κηφισιά Αττικής, οδός Αχαΐας, αριθμ. 3 που κατατέθηκε στο …………………….. Πρωτοδικείο Αθηνών (και για την εκδίκαση της οποίας έχει ορισθεί δικάσιμος η ...... με πινάκιο ......). 
 
Το αρχείο με το ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για παραίτηση του αστικού μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας τον υπερσύνδεσμο: Ειδικό συμβολαιογραφικό πληροξούσιο
 
γ) ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
……….,. ….06.2010

Ο/Η υπογραφόμενος/η ............................................. του ............................, κάτοικος ......................................., oδός ............................ αρ. ..........., κάτοχος του υπ’ αριθμ.  .................. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. .............., εξουσιοδοτώ με την παρούσα τον Δικηγόρο Αθηνών …………………………………… του ………………………. (ΑΜΔΣΑ: ……………..), κάτοικο Αθηνών, οδός …………………….., αριθμ. ….. όπως συντάξει και υποβάλλει στο όνομα και για λογαριασμό μου ενώπιον του αρμόδιου Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών υπόμνημα, στο οποίο να δηλώνει ότι:
1. Δια συμβιβασμού έχει ικανοποιηθεί η σε βάρος της Citibank αστική μου αξίωση και έχω παραιτηθεί του δικογράφου και του δικαιώματος της σε βάρος της Citibank αγωγής μου.
2. Με βάση όσα τέθηκαν υπόψη μου δια των δικηγόρων μου κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων με τη Citibank διατηρώ αμφιβολίες πλέον για την εκ δόλου τέλεση του καταγγελθέντος από εμέ αδικήματος της απάτης από τη διοίκηση της Citibank και δεν επιθυμώ τη συνέχιση της σε βάρος της διοικήσεως της Citibank ποινικής διαδικασίας.

Επίσης, εξουσιοδοτώ τον ως άνω δικηγόρο, όπως συντάσσει και υπογράφει υπομνήματα, αιτήσεις και όποιο άλλο έγγραφο κρίνεται αναγκαίο προς επιτυχή περαίωση της ως άνω εντολής. Τέλος, εξουσιοδοτώ τον ως άνω δικηγόρο, όπως διορίζει μεταπληρεξουσίους δικηγόρους, με τις ίδιες ως άνω εντολές.

Ο/Η   Εξουσιοδοτών/ούσα 

(Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του/της)
 
Το αρχείο με την ειδική εξουσιοδότηση για παραίτηση του ποινικού μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας τον υπερσύνδεσμο: Ειδική εξουσιοδότηση
                   
 
Έγγραφη σύσταση – Πόρισμα από το Συνήγορο του Καταναλωτή Εκτύπωση E-mail

Ύστερα από καταθέσεις πελατών του δικηγορικού γραφείου Γ. Κόκκα & Συνεργατών στο Συνήγορο του  Καταναλωτή, η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή έστειλε εμπεριστατωμένη «Έγγραφη  σύσταση – Πόρισμα»  στην CITIBANK, με  την οποία  ζητά  με  απόλυτη  σαφήνεια  και  νομική  αρτιότητα την  επιστροφή  των  κεφαλαίων  των  καταθετών.           

Συγκεκριμένα, ο  Συνήγορος  του  Καταναλωτή  κ.  Ευάγ. Ζερβέας  υπογράφει  εκτενές  δωδεκασέλιδο  τεκμηριωμένο κείμενο  που  καταλήγει:

  • Απευθύνει σύσταση  προς  τη Τράπεζα CITIBANK Ιnternational  plc προβεί  σε  αποκατάσταση των ζημιωθέντων καταγγελλόντων – πελατών της στην προ της  συνάψεως  των  συμβάσεων κατάσταση  καταβάλλοντας σε  αυτούς τα  ποσά  κεφαλαίου που  αυτοί  επένδυσαν  σε τίτλους της   LEHMAN  BROTHERS, ως  αποζημίωσή τους βάσει  των  άρθρων  914, 919 ΑΚ  και  8 παρ. 1  Ν. 2551/1994.
  • Καλεί  την Τράπεζα CITIBANK  Ιnternational  plc  να του  γνωστοποιήσει  εγγράφως  εντός  δέκα (10)  ημερών, εάν  αποδέχεται  τα  διαλαμβανόμενα στην παρούσα  έγγραφη σύσταση.
  • Αποφασίζει  ότι  σε  περίπτωση  που  η  Τράπεζα  CITIBANK Ιnternational  plc δεν αποδεχθεί  τα διαλαμβανόμενα στην  παρούσα  σύσταση, τότε  ο  «Συνήγορος του  Καταναλωτή» θα  ενεργήσει  σύμφωνα με  τα διαλαμβανόμενα  στην  παρ.  5  του  άρθρου 4  του  Ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α’ 259/23.12.04).
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 1 - 10 από 38

Έκτακτες Ανακοινώσεις

© 2008 www.fpolites.gr