Επιτροπή κεφαλαιαγοράς - Πρόστιμο 300.000 € στη Citibank πέτυχε το δικηγορικό γραφείο Λυκουρέζου

Πρόστιμο 300.000 ευρώ επέβαλε στην CITIBANK INTERNATIONAL PLC η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την 529η/11.11.2009 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου για παράβαση των κανόνων συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών αναφορικά με επενδυτικά προϊόντα που είχαν εκδοθεί από τον επενδυτικό οίκο Lehman Brothers.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, διαπιστώθηκαν ελλείψεις στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των παρεχόμενων συμβουλών σε επενδυτές καθώς επίσης η αναφορά στην κάλυψη των παρεχομένων επενδυτικών υπηρεσιών από το Σύστημα Ασφάλισης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου έγινε με τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρανόηση ως προς το ακριβές περιεχόμενό της.

Διαβάστε περισσότερα...