Υποδειγμα Ιστορικού Επένδυσης

Παρακαλώ να συμπληρωθεί το υπόδειγμα Ιστορικού Επένδυσης σας και να το αποστείλετε στο mail Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ή στο FAX:2410 - 550333. Συνημμένα βλέπετε Υποδειγμα Ιστορικού Επένδυσης

 

ΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ κου/ κας  …………………………….......................(ονοματεπώνυμο)

 

Ονομάζομαι  ......................................................................................................................

(ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, επάγγελμα, τηλέφωνο)

 

 

Αναφέρετε στοιχεία & τρόπο προσέγγισης από την τράπεζα.................................................................

(π.χ. πώς σας κάλεσαν, τι σας υποσχέθηκαν, τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν για να σας πείσουν)

 

 

Τρόπος ενημέρωσης της εξέλιξης της επένδυσης ........................................................

(π.χ.πως σας ενημέρωσαν, τι περιέγραφαν τα statement της τράπεζας, αν αποφασίσατε να το ρευστοποιήσετε κάποια στιγμή και τι σας είπαν από την τράπεζα)

 

 

Η ενημέρωση που σας έγινε για την απώλεια του κεφαλαίου σας λόγω της πτώχευσης της LEHMAN BROTHERS. 

Αναφέρετε κάτι άλλο που πιστεύετε που είναι σημαντικό.

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο