Φωτογραφίες εκδήλωσης διαμαρτυρίας

img_1241083668_329.jpg

Newsletter

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα Ενημερωτικά Δελτία που έχουν αποσταλεί μέχρι στιγμής και αφορούν στην υπόθεση της Lehman Brothers
Απαντητική επιστολή προς CITIBANK Εκτύπωση E-mail
Αγαπητοί φίλοι & φίλες,

Η τράπεζα πρόκειται να σας αποστείλει την μηνιαία αναφορά (monthly statement) στην οποία θα φαίνεται το υπόλοιπο στον προϊόν που έχετε επενδύσει μηδενικό. Συνημμένα θα βρείτε απαντητική επιστολή που φρονούμε πως θα πρέπει να σταλεί από εσάς προς την τράπεζα.
....../......./2008

Προς CITIBANK plc.    
                                                                                                                                
Αξιότιμοι κύριοι, 
Λάβαμε την επιστολή σας  με ημερομηνία Σεπτεμβρίου 2008 αναφορικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την πτώχευση της  Lehman Brothers προϊόντα της οποίας εσείς μας έχετε προμηθεύσει.  Στην επιστολή αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι  από την επόμενη μηνιαία ανάλυση του Τραπεζικού μας λογαριασμού που διατηρούμε σε εσάς,  η Τράπεζά σας μονομερώς παύει να αναφέρει και να υπολογίζει τα ποσά  των ως άνω χρηματοπιστωτικών προϊόντων όπως έκανε μέχρι τώρα τουλάχιστον σε ότι αφορούσε το βασικό εγγυημένο ποσόν. 

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι  δεν αποδεχόμαστε αυτή την μονομερή και βλαπτική για τα συμφέροντά μας ενέργεια την οποία θεωρούμε αντισυμβατική, παράνομη και καταχρηστική και σας καλούμε να διορθώσετε τις λανθασμένες αυτές αναφορές τις οποίες με την παρούσα σας δηλώνουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε.
Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας.
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή
 
Επόμ. >

Έκτακτες Ανακοινώσεις

© 2008 www.fpolites.gr